HongKong, Hong Kong

HongKongViewhongkong-5hong-kong-mountain0_a9183_db384e4d_orig1.7.2.1-banner140303163727_8120man-mo-temple-interior-hong-kongcrche-kung-temple-spinning-fortune-fandrum-che-kung-temple-shatinbuddhist-shrine-chi-lin-nunnery-LAvenue_of_Stars_in_Hong_Kong(2)avenue-of-stars-3gonkong_foto_22Chi.Lin.Nunnery.original.11036OLYMPUS DIGITAL CAMERAhongkong_wong_tai_sin_temple_1thumb_0_2014031725312511Hong-Kong-54900AAA_8hong-kong-travel-pass-combo-mtr-pass-ngong-ping-cable-car-and-big-in-hong-kong-129240Tian Tan Giant Buddha (world's largest seated outdoor bronze Buddha), Po Lin Monastery, Lantau Island, Hong Kong, ChinaTian-Tan-Buddha-on-Lantau-Island-Hong-Kong..hong-kong-victoria-peak-viewthe-peaklin-fa-kung-temple-Goddess-of-Mercykwun-yam-templeShui-Yuet-Kung-Shan-Tung-Street_edited_landscape_2-copyp-Citygate_54_990x660Citygate-outlets-1shutterstock_289001396-tsim-sha-tsui-street
Loading Maps

Tour Descriptions

*** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
สักการะขอพร 9 สิ่งศักดิ์สิทธิประจำเกาะฮ่องกง
• เทพเจ้าหมั่น เทพเจ้าโหมวไต ณ วัดหมันโมว
• ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ว ริมหาดรีพลัสเบย์
• เจ้าแม่กวนอิม KWUN YUM TEMPLE
• หมุนกังหันนำโชค ณ วัดแชกงหมิว
• วัดหวังต้าเซียน
• วัดชีหลิน
• วัดหยวน หยวน วัดแห่งพระศาสดาทั้งสาม
• วัดทินหัว
• นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
• ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
• ชมการแสดงแสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHTS
• ช้อปปิ้ง LADY MARKET, CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
• ช๊อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล พบกับสินค้าราคาพิเศษ
• พิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง

กำหนดวันเดินทาง:
12 – 14 ส.ค. 60(วันแม่แห่งชาติ) : 22,900.-
13 – 15 ต.ค. 60(วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9) : 22,900.-
21 – 23 ต.ค. 60(วันปิยะมหาราช) : 22,900.-

Day 1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – REPULSE BAY – วัดหมันโหมว – Victoria Paek – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย –
โอเชี่ยนเทอร์มินอล

Time Description
06.00 คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่ Prime Destination Travel คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
08.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok โดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific *** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
12.15 ถึง สนามบิน CHEAK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00-18.00 ท่านเดินทางสู่ ชายหาดน้ำตื้น Repulse Bay พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป, เทพเจ้า ต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม วัดหมันโหม๋ว Man Mo Temple เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมสักการะและขอพร ของคนฮ่องกงในเทศกาลสำคัญ จะมีคนฮ่องกงจำนวนมากเดินทางมาสักการะขอพรเทพเจ้าของวัดนี้ คนสร้างวัดคือ ถ่ามอาฉ่อย และ โหล่อาไกว เมื่อค.ศ. 1847 ตั้งอยู่บนถนน Hollywood Road ภายในวัดมีเทพเจ้า 2 องค์ คือ เทพเจ้าหมั่น(หมั่นเชิงไตกวั้น) และ เทพเจ้าโหมวไต (กว้านไตกวั้น) เทพเจ้าหมั่นไตกวั้น จะมีปากกาอยู่ในกำมือ ส่วนเทพเจ้าโหมวไตกวั้น (กว้านไตกวั้น)หรือ เทพเจ้ากวนอู จะมีถือมีดอยู่ในมือ วัดนี้มีเรื่องเล่าน่าสนใจอยู่ว่า คนฮ่องกงสมัยก่อนนั้นจะไม่ชอบที่จะไปโรงพัก ฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องอาชญากรรมขึ้นมาอย่างเช่น ของหาย หรือมีขโมย แล้วต้องการค้นหาความจริง คู่กรณีจะไปที่วัดนี้ จะเข้ามาสาบานต่อหน้าองค์เทพเจ้าโม๋ไตหรือองค์เทพเจ้ากวนอู โดยคนที่กล้าสาบานจะเป็นคนพูดจริง ส่วนคนที่ไม่กล้าสาบานจะเป็นคนผิดหรือเป็นขโมย แต่สมัยนี้คงไม่มีแล้วที่คนจะเข้าไปด้านในวัด เพื่อไปตัดสินคดีกัน ส่วนเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น จะดูแลเกี่ยวกับเอกสาร และหนังสือต่างๆ ฉะนั้นคนฮ่องกงจะพาบุตรหลานไปกราบไหว้ และขอให้ลูกหลาน เรียนหนังสือเก่ง สอบได้ เมื่อสมควรแก่เวลาออกเดินทางไปชมวิวสวย ๆ ของฮ่องกงที่ Mid-Level Victoria Peak ให้ท่านได้พักถ่ายรูป ที่จุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถเห็นวิวเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนได้ชัดเจน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟ้าของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งธุรกิจชั้นนำของฮ่องกงหลังจากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า ,เข็ดขัด,น้ำหอม สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร พักที่ Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือเทียบเท้า ณ เมืองฮ่องกง

Day 2: วัดเจ้าแม่กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาเก็ต
Symphony of Lights

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00-12.00 นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom หรือ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมาก! ที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค(ส่วนใหญ่จะเกินล้านขึ้นไป) ถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ โดยการซื้อกระดาษไหว้เจ้าไปสักการะ จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์ เมื่อ จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้นำท่านชมความสวยงามของร้านหยก ปี่เซียะเครื่องประดับที่มีความเป็นสิริมงคลที่ชาวฮ่องกงนับถือ และถือว่าเป็นสิ่งนำโชค ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ จากนั้นนำท่านชม วัดแชกงหมิว เป็นวัดเต๋าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเชอ ผู้ช่วยขจัดโรคร้ายให้หมดไปจากชาทิน วัดที่เห็นในปัจจุบันเป็นวัดใหม่ ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในปีค.ศ. 1993 ในอารามมีกังหันทองแดงสำหรับหมุนขับไล่โรคร้ายเพิ่มเข้ามา เป็นสัญลักษณ์ของวัด ส่วนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ 300 ปีก่อน ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม โดยในวันที่ 3 ของเทศกาลตรุษจีน ชาวฮ่องกงนิยมมารวมตัวกัน เพื่อทำพิธีทางศาสนา ณ ที่แห่งนี้
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 20.00 นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน)เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยีน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ เมื่อครั้งชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้อันเชิญกระถางธูปของท่านมาด้วย และได้วาดรูปของท่านโดยหมึกและพู่กันจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวท่าน ทั้งหมดได้ตั้งสถิตย์ไว้ทีวัดหวังต้าเซียน เกาะเกาลูน ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจุบัน ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทำให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนางชี Chi Lin Nunnery วัดนี้สร้างขึ้นมาเมื่อ 1934 โดยเงินบริจาคของประชาชน ตกแต่งสไตล์ราชวงศ์ถัง โครงสร้างของวัดนี้จะไม่ใช้ตะปูตอกเลยแม้แต่ที่เดียว และใช้ไม้อย่างเดียว ความสำคัญของวัดนี้ เป็นสำนักนางชีแห่งเดียวในฮ่องกง ที่ภายในวัดมีเพียงนางชีเท่านั้น เป็นที่พำนักสำหรับนางชีจากที่ต่างๆ ไฮไลท์ที่ทำให้ที่นี่ดังได้ก็คือ ตอนเริ่มเปิดวัดนี้ ได้มีการนำดอกบัวสีชมพูมาปลูก นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง Ladies Market หนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของฮ่องกง, เลดี้ส์ มาร์เก็ตคือสถานที่ที่ผู้รักแฟชั่นและ ชอบต่อรองราคาเสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, เครื่องประดับและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ต้องแวะมาเมื่อมาที่ฮ่องกง จากนั้นนำท่านสู่ Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights โดยโชว์จะเริ่มเวลา 20.00 น.
21.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Iclub Ma Tau Wai Hotel หรือเทียบเท้า ณ เมืองฮ่องกง

Day 3:วัดหยวนหยวน – วัดทินหัว – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – วัดโป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - กรุงเทพ

Time Description
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00–12.00 นำท่านชม วัดหยวนหยวน เป็นวัดขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรแห่งนี้ เป็นวัดแห่งเดียวในฮ่องกงที่บูชาทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรือ หอฟ้า ที่สร้างขึ้นด้วยหินธรรมชาติ เหมือนหอฟ้า Tian Tan ในปักกิ่ง ภายในมีเทพเจ้าและพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ ขงจื้อ และเต๋า และเทพเจ้าตามโหราศาสตร์ดวงจีนที่สัมพันธ์กับปีนักกษัตรหรือปิเกิด หรือที่เรารู้จักในนามไทส่วยเอี๊ย Tai Sui เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดของลัทธิเต๋าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทินหัว วัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยตระกูลไท่ (Tai Family) เป็นชาวฮกเกี้ยน อพยพมาจากเมืองกวางเจา มาปักหลักที่ประเทศฮ่องกง หมู่บ้านของพวกเขาไม่มีแล้ว ปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของสนามบินเก่าฮ่องกง Kai Tak Airport ครอบครัวตระกูลไท่ มักชอบเดินทางไป Causeway Bay และอยู่มาวันหนึ่ง มีคนในตระกูลไท่พบเจอองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ในก้อนหิน ที่ใกล้ชายฝั่ง หลังจากนั้นพวกเขาได้ตั้งศาลเล็กๆ เพื่อเป็นการสักการะ ต่อมาในภายหลังศาลแห่งนี้กลับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของบรรดาชาวประมง ได้เข้ามาเพื่อสักการะขอพรก่อนออกทะเล ประชาชนจึงได้ร่วมใจกันบริจาคและสร้างวัดTin Hua ขึ้นมา
12.00–13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 - 17.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม.. นำท่าน มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง โดยนั่งกระเช้านองปิง ท่านจะได้ชมวิวแบบ 360 องศา ใช้เวลานั่งกระเช้า ประมาณ 25 นาที อิสระให้ท่านได้นมัสการขอพรกับองค์พระใหญ่ ซึ่งพระใหญ่โป่หลินนี้ชาวฮ่องกงให้ความ นับถือกันมาก เนื่องจากเชือกันว่าหากใครได้ไปนมัสการขอพรพระใหญ่โป่หลินองค์นี้แล้ว ชีวิตจะประสบแต่ความสุขและสำเร็จในทุกๆด้าน จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ห้างซิตี้เกทเอาท์เลท เป็น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอปปิ้ง ภายใน Citygate Outlets ประกอบไปด้วยร้านค้า Brand name กว่า 80 ร้าน ที่พร้อมใจกันลดราคา 30-70% ตลอดทั้งปี มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก นอกจากนั้นก็ยังมีโรงภาพยนต์ ศูนย์อาหาร และซุปเปอร์มาเก็ต ด้วยพื้นที่กว่า 462,800 ตร.ฟุต ของอาคาร 5 ชั้น ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas,Puma, Max & Co, Levi's, Coach, Giordano, Nike, Seven 7, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย **อิสระอาหาร เพื่อให้ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน CHEAK LAP KOK ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
22.25 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.15 (+1) เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ

Condition

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 140 HKD /ท่าน/ทริป(หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชำระเงิน
•ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
•ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
•กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
•เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม
•การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล ร้านจิวเวอรี่ ร้านหยก และร้านสมุนไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 300 HKD ต่อ 1 ร้าน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
•สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
•ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 คนขึ้นไป
•ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
•กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
•กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
•กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
•กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
•เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Specific Date
Maximum People: 25
Location: Hongkong
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for 9 Holy Place in Hongkong

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby