2770de2339d3130b49dc2188d2ccd3e716934807058_760acda23727714149626_2eb187ba8d27748206055_6b7b28dea8art_42246132boat-railay-beach-krabi-phuket-and-the-andaman-coast-thailand_mainInfinity1item2phi_phi_island_tour_36763_deal_large_7phiphileyPhuk4phuket-fantasea-bannerPhuket-Old-Town_l01-500x3001phuket-thailandsurin-island-12-955x637top-phuket-attractions
Loading Maps

Tour Descriptions

แพ็คเก็จท่องเที่ยว ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พร้อมแพ็คเก็จดำน้ำตื้น และเที่ยวเกาะพีพี อันตระการตา ตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำอันสวยงามอันหนึ่งของประเทศไทย

Day 1: ภูเก็ต

Time Description
เวลาตาม ไฟล์ทบินของทางลูกค้า รถบริการรอพบท่านบริเวณด้านหน้าสนามบินภูเก็ตตามเวลาที่ท่านเดินทางถึงและได้แจ้งกับทางบริษัทฯ ไว้ (บริษัทฯ จะให้หมายเลขติดต่อพนักงานขับรถบริการแก่ท่านหลังจากได้มีการกาหนดวันและเวลาที่จะเดินทางเรียบร้อย)แล้ว นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Kamala Phuket Resort and Spa (Kamala Beach) หรือ Surintra Boutique Resort (Surin Beach) หรือ Surin Beach Resort* (Beach Front Surin Beach)
18.00 - 20.00 ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ อิสระอาหารค่ำ โดยท่านสามารถใช้บริการรถรับจ้างจากทางโรงแรมเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ หาดป่าตอง หรือ ในเมือง (ค่าบริการรถรับจ้างและค่าอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือ เลือกซื้อบัตรเข้าชม โชว์อันตระการตาของ Phuket Fantasy พร้อม บุฟเฟ่ต์ อาหารค่ำแบบจุใจ (แจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อทำการ Booking ที่นั่ง ราคาเพิ่มเติม 2,200 บาท ต่อท่าน โชว์เริ่ม เวลา 19.00 - 22.00 ราคานี้รวมบริการรถ รับ-ส่ง)

Day 2: โรงแรม – One Day Trip (เกาะพีพี) – โรงแรม

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 รถรับส่งมารอรับท่านเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ Marina เพื่อเตรียมลงเรือ Speed Boat
08.30 เดินทางถึงท่าเรือ และให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดการท่องเที่ยวและสภาพอากาศในวันนั้นๆ
08.30 เดินทางถึงท่าเรือ และให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดการท่องเที่ยวและสภาพอากาศในวันนั้นๆ
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังเกาะพีพี ด้วยเรือ Speed Boat
09.50 ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการดำน้ำตื้น ตื่นตาตื่นใจไปกับปลาทะเลหลากหลายชนิด และ ปะการังอันสวยงามของท้องทะเลอันดามัน ณ บริเวณอ่าวมาหยา (สถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง The Beach)
10.50 นาท่านเที่ยวชมบริเวณ เกาะพีพีเล, อ่าวโละซามะ มุมหนึ่งของทะเลอันดามันซึ่งเงียบสงบ กลางท้องน้า ท้องฟ้า และภูเขาหินที่ตระหง่านเหนือเวิ้งทะเล บริเวณชายหาดเล็กๆทางด้านขวา ใต้ผืนน้าตื้นๆเบื้องล่าง ปะการังแข็งหลายประเภท เช่น ปะการังก้อน ปะการังแผ่น ปะการังถ้วย ได้ใช้โขดหินที่ผุดขึ้นเป็นหย่อมๆเป็นที่สร้างอาณาจักร เลยลึกลงไปใต้ท้องน้า คือชุมชนของปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และแส้ทะเล, และ ถ้าไวกิ้ง ซึ่งเป็นถ้านกนางแอ่น ภายในถ้ามีภาพเขียนสีโบราณแต่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปในถ้าได้อีก ให้ท่านได้พักผ่อนและอิ่มเอมไปกับธรรมชาติอันสวยงามของท้องทะเลไทยที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลงไหลกันเป็นอย่างยิ่ง
11.30 นาท่านเที่ยวชมและเก็บภาพประทับใจ ณ บริเวณ หินอูฐ และ หาดลิง บนหาดนี้มีลิงแสมอาศัยอยู่ หาดทรายที่เกาะนี้มีความสวยงามมาก และน้าทะเลสีมรกต ท่านสามารถดาน้าชมปะการังและฝูงปลาทะเลนานาชนิด
12.30 ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน บริเวณริมหาด ณ ภัตตาคารบริเวณหาดของเกาะ พีพีดอน หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นบริเวณชายหาดอันสวยงามหรือ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณหาด พีพีดอนแห่งนี้
14.00 ออกเดินทางออกจาก เกาะ พีพีดอน เพื่อเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีธรรมชาติสวยงามอีกหนึ่งเกาะ ให้ท่านได้พักผ่อนบนหาดทรายสีขาว และ ที่ เกาะไข่ แห่งนี้ยังเป็นจุดดาน้าตื่นให้ท่านได้อิ่มเอมกับธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกครั้ง
15.30 เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางออกจาก เกาะไข่ กลับยังท่าเรือ Marina
16.30 รถรับ-ส่ง นาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
17.30 เดินทางถึงโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือใช้บริการ Spa จากทางโรงแรม อิสระอาหารค่ำ

Day 3: อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินภูเก็ต

Time Description
08.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมt
... ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปยังสนามบิน รถรับ-ส่ง มารอพบท่าน ณ บริเวณโรงแรมตามเวลาที่ท่านได้นัดหมายไว้ (เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการจราจร และ บริเวณสนามบินจะมีผู้ใช้บริการจานวนมาก แนะนำให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทางและถึงสนามบินก่อนเวลาขึ้นเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

Condition

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถ รับ-ส่งสนามบิน และ ไป-กลับ ระหว่างโรงแรมถึงท่าเรือ Marina
- ค่าห้องพัก จานวน 2 คืน สาหรับ ห้อง Standard ของโรงแรม Kamala Phuket Resort and Spa (Kamala Beach) หรือ Surintra Boutique Resort (Surin Beach)

หมายเหตุ
* หากท่านต้องการพักที่โรงแรม Surin Beach Resort (Beach Front Surin Beach) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน สาหรับห้อง Superior Oceanfront สาหรับห้องประเภทอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบห้องว่าง, ประเภทของห้อง และราคา ได้ที่ บริษัท Prime Destination Travel
- ประกันชีวิต วงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าอาหารมื้ออื่นๆ นอกเหนือจากที่บริการในโปรแกรม
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- VAT 7%
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายสาหรับแพ็คเก็จเสริม
- ค่าบัตรเช้าชม Phuket Fantasy + บุฟเฟ่ต์อาหารเย็น, รถรับ-ส่ง ราคา 2,100 บาท/ท่าน
- บริการรถตู้รับ - ส่ง โรงแรมถึงสถานที่ๆ อื่น ๆ ราคา 1,500 บาท/เที่ยว (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านแต่ไม่เกิน 10 ท่าน)
- ค่าเหมารถตู้ 1 วัน ราคา 3,500 บาท (ราคาเหมาเป็นราคาสาหรับ 8 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้นคิดราคาเพิ่ม 300 บาทต่อชั่วโมง)
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
- ชำระเงิน 100% หลังจากลูกค้าตกลงซื้อแพ็คเก็จ โดย โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขา : เจ เจ มอลล์ จตุจักร
ชื่อบัญชี : บริษัท ไพร์ม เดสทิเนชั่น ทราเวล จากัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 277-209234-3

เงื่อนไขการยกเลิก
- * 21 วันก่อนกาหนดการออกเดินทาง, ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- * 20 ~ 8 วันก่อนกาหนดการออกเดินทาง, ชาระ 20% จากยอดการจอง
- * 7 ~ 2 วันก่อนกาหนดการออกเดินทาง, ชาระ 50% จากยอดการจอง
- * 1 วันก่อนกาหนดการอออกเดินทาง, ชาระ 100% จากยอดการจอง
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Daily Tour
Duration: 3 days
Maximum People: 10
Location: Phuket
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Phuket Vacation

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review

Comments

comments

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby