Loading Maps

Tour Descriptions

แพ็คเก็จท่องเที่ยว ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พร้อมแพ็คเก็จดำน้ำตื้น และเที่ยวเกาะพีพี อันตระการตา ตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำอันสวยงามอันหนึ่งของประเทศไทย

Day 1: ภูเก็ต

Time Description
เวลาตาม ไฟล์ทบินของทางลูกค้า รถบริการรอพบท่านบริเวณด้านหน้าสนามบินภูเก็ตตามเวลาที่ท่านเดินทางถึงและได้แจ้งกับทางบริษัทฯ ไว้ (บริษัทฯ จะให้หมายเลขติดต่อพนักงานขับรถบริการแก่ท่านหลังจากได้มีการกาหนดวันและเวลาที่จะเดินทางเรียบร้อย)แล้ว นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Kamala Phuket Resort and Spa (Kamala Beach) หรือ Surintra Boutique Resort (Surin Beach) หรือ Surin Beach Resort* (Beach Front Surin Beach)
18.00 - 20.00 ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ อิสระอาหารค่ำ โดยท่านสามารถใช้บริการรถรับจ้างจากทางโรงแรมเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ หาดป่าตอง หรือ ในเมือง (ค่าบริการรถรับจ้างและค่าอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือ เลือกซื้อบัตรเข้าชม โชว์อันตระการตาของ Phuket Fantasy พร้อม บุฟเฟ่ต์ อาหารค่ำแบบจุใจ (แจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อทำการ Booking ที่นั่ง ราคาเพิ่มเติม 2,200 บาท ต่อท่าน โชว์เริ่ม เวลา 19.00 - 22.00 ราคานี้รวมบริการรถ รับ-ส่ง)

Day 2: โรงแรม – One Day Trip (เกาะพีพี) – โรงแรม

Time Description
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 รถรับส่งมารอรับท่านเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ Marina เพื่อเตรียมลงเรือ Speed Boat
08.30 เดินทางถึงท่าเรือ และให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดการท่องเที่ยวและสภาพอากาศในวันนั้นๆ
08.30 เดินทางถึงท่าเรือ และให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดการท่องเที่ยวและสภาพอากาศในวันนั้นๆ
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังเกาะพีพี ด้วยเรือ Speed Boat
09.50 ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการดำน้ำตื้น ตื่นตาตื่นใจไปกับปลาทะเลหลากหลายชนิด และ ปะการังอันสวยงามของท้องทะเลอันดามัน ณ บริเวณอ่าวมาหยา (สถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง The Beach)
10.50 นาท่านเที่ยวชมบริเวณ เกาะพีพีเล, อ่าวโละซามะ มุมหนึ่งของทะเลอันดามันซึ่งเงียบสงบ กลางท้องน้า ท้องฟ้า และภูเขาหินที่ตระหง่านเหนือเวิ้งทะเล บริเวณชายหาดเล็กๆทางด้านขวา ใต้ผืนน้าตื้นๆเบื้องล่าง ปะการังแข็งหลายประเภท เช่น ปะการังก้อน ปะการังแผ่น ปะการังถ้วย ได้ใช้โขดหินที่ผุดขึ้นเป็นหย่อมๆเป็นที่สร้างอาณาจักร เลยลึกลงไปใต้ท้องน้า คือชุมชนของปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และแส้ทะเล, และ ถ้าไวกิ้ง ซึ่งเป็นถ้านกนางแอ่น ภายในถ้ามีภาพเขียนสีโบราณแต่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปในถ้าได้อีก ให้ท่านได้พักผ่อนและอิ่มเอมไปกับธรรมชาติอันสวยงามของท้องทะเลไทยที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลงไหลกันเป็นอย่างยิ่ง
11.30 นาท่านเที่ยวชมและเก็บภาพประทับใจ ณ บริเวณ หินอูฐ และ หาดลิง บนหาดนี้มีลิงแสมอาศัยอยู่ หาดทรายที่เกาะนี้มีความสวยงามมาก และน้าทะเลสีมรกต ท่านสามารถดาน้าชมปะการังและฝูงปลาทะเลนานาชนิด
12.30 ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน บริเวณริมหาด ณ ภัตตาคารบริเวณหาดของเกาะ พีพีดอน หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นบริเวณชายหาดอันสวยงามหรือ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณหาด พีพีดอนแห่งนี้
14.00 ออกเดินทางออกจาก เกาะ พีพีดอน เพื่อเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีธรรมชาติสวยงามอีกหนึ่งเกาะ ให้ท่านได้พักผ่อนบนหาดทรายสีขาว และ ที่ เกาะไข่ แห่งนี้ยังเป็นจุดดาน้าตื่นให้ท่านได้อิ่มเอมกับธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกครั้ง
15.30 เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางออกจาก เกาะไข่ กลับยังท่าเรือ Marina
16.30 รถรับ-ส่ง นาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
17.30 เดินทางถึงโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือใช้บริการ Spa จากทางโรงแรม อิสระอาหารค่ำ

Day 3: อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินภูเก็ต

Time Description
08.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมt
... ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปยังสนามบิน รถรับ-ส่ง มารอพบท่าน ณ บริเวณโรงแรมตามเวลาที่ท่านได้นัดหมายไว้ (เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการจราจร และ บริเวณสนามบินจะมีผู้ใช้บริการจานวนมาก แนะนำให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทางและถึงสนามบินก่อนเวลาขึ้นเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

Condition

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถ รับ-ส่งสนามบิน และ ไป-กลับ ระหว่างโรงแรมถึงท่าเรือ Marina
- ค่าห้องพัก จานวน 2 คืน สาหรับ ห้อง Standard ของโรงแรม Kamala Phuket Resort and Spa (Kamala Beach) หรือ Surintra Boutique Resort (Surin Beach)

หมายเหตุ
* หากท่านต้องการพักที่โรงแรม Surin Beach Resort (Beach Front Surin Beach) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน สาหรับห้อง Superior Oceanfront สาหรับห้องประเภทอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบห้องว่าง, ประเภทของห้อง และราคา ได้ที่ บริษัท Prime Destination Travel
- ประกันชีวิต วงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าอาหารมื้ออื่นๆ นอกเหนือจากที่บริการในโปรแกรม
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- VAT 7%
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายสาหรับแพ็คเก็จเสริม
- ค่าบัตรเช้าชม Phuket Fantasy + บุฟเฟ่ต์อาหารเย็น, รถรับ-ส่ง ราคา 2,100 บาท/ท่าน
- บริการรถตู้รับ - ส่ง โรงแรมถึงสถานที่ๆ อื่น ๆ ราคา 1,500 บาท/เที่ยว (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านแต่ไม่เกิน 10 ท่าน)
- ค่าเหมารถตู้ 1 วัน ราคา 3,500 บาท (ราคาเหมาเป็นราคาสาหรับ 8 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้นคิดราคาเพิ่ม 300 บาทต่อชั่วโมง)
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
- ชำระเงิน 100% หลังจากลูกค้าตกลงซื้อแพ็คเก็จ โดย โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขา : เจ เจ มอลล์ จตุจักร
ชื่อบัญชี : บริษัท ไพร์ม เดสทิเนชั่น ทราเวล จากัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 277-209234-3

เงื่อนไขการยกเลิก
- * 21 วันก่อนกาหนดการออกเดินทาง, ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- * 20 ~ 8 วันก่อนกาหนดการออกเดินทาง, ชาระ 20% จากยอดการจอง
- * 7 ~ 2 วันก่อนกาหนดการออกเดินทาง, ชาระ 50% จากยอดการจอง
- * 1 วันก่อนกาหนดการอออกเดินทาง, ชาระ 100% จากยอดการจอง
Available
Not Available
Selected

Tour Informations

Tour type: Daily Tour
Duration: 3 days
Maximum People: 10
Location: Phuket
Rate:

Place Order

Departure date:
Arrive date:
Adults:
Children:

You are booking for Phuket Vacation

Paypal

Important: You will be redirected to PayPal's website to securely complete your payment.

Submit

Tours Reviews

There is no review
You must log in to write review
[fbcomments]

LAST MINUTE DEALS!

Tours Nearby